Berlin jakiego nie znacie
Berlin jakiego nie znacie

"W Warszawie straszyli. Przyjaciele i znajomi prawie mnie „żegnali”. Zalecano ostrożność. Anglik zamieszkały stale w Berlinie opowiadał rzeczy naprawdę dość straszne. Znam go jako człowieka prawdomównego. Czy wierzyć tym wszystkim dochodzącym do nas wiadomościom?"Antoni Sobański Cywil w Berlinie, 1934